Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Verzelfstandiging en fusie openbaar onderwijs
Vier Amsterdamse stadsdelen, c.q. schoolbesturen, besloten in het kader van de lumpsumfinanciering hun openbaar onderwijs te verzelfstandigen en tegelijkertijd te fuseren om te komen tot een optimale schaal (17 basisscholen). Ik werd ingehuurd als projectleider met eindverantwoordelijkheid voor proces en resultaat.
Ik voerde de regie over de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de verzelfstandiging en fusie, stuurde interne en externe managers en adviseurs aan, zorgde voor de samenstelling van het bestuur van de nieuwe stichting, bereidde de onderhandelingen over de overdrachtsvoorwaarden en het sociaal plan voor, coördineerde de besluitvorming, inspraak en medezeggenschap (t.b.v. vier stadsdeelraden, OR-en, medezeggenschapsraden en directeuren). 

Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009