Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Profiel
​​​​​​​​​Regie op samenwerking is de rode draad in mijn werk.


Overheden en maatschappelijke organisaties benaderen mij voor opdrachten waarin samenwerkingsvragen centraal staan.
Dat kan gaan om het ontwikkelen van een nieuw programma met meerdere partners, een zoektocht naar een vorm van samenwerking of om het realiseren van een reeds voorgenomen fusie.
Mijn inzet is te benoemen als strategische advisering en het integraal managen van het proces om tot de volgende mijlpalen te komen. Ik betrek daarbij alle niveaus: bestuur, management, uitvoerenden en medezeggenschap.   

Mijn kracht zit in het verbinden van mensen, aan elkaar en aan het gezamenlijk doel, ik breng vaart in het proces en stuur aan op realistische resultaten. Tijdens het hele proces behoud ik de helicopterview en ik weet wanneer ik de diepte in moet duiken. 

In deze periode richt ik mij op de cluster transitie jeugdzorg - ontwikkeling centra jeugd en gezin - invoering passend onderwijs. De uitnodigingen voor congressen en brainstorms vliegen me om de oren. Ik ga daar selectief mee om en probeer daarnaast contact te houden met waar het eigenlijk allemaal om draait: drie spannende dagen heb ik meegelopen met professionals en managers van Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Indrukwekkend en inspirerend!

In mijn vrije tijd ben ik vice-voorzitter van STAIJ, het openbaar primair onderwijs Samen Tussen Amstel in IJ in Amsterdam Oost. En ik maak muziek, zing in Toonkunstkoor Amsterdam en speel altviool.


Lees ook mijn profiel op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/wytziadesavorninlohman

Stuur een e-mail voor een digitaal profiel en cv.

Meer lezen over mijn opdrachten?  Klik hier© W.E. de Savornin Lohman 2009