Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Anderen over Wytzia

Evelyne van Wijk (opdrachtgever verzelfstandiging en fusie openbaar onderwijs): 

Het is bijzonder plezierig om samen te werken met Wytzia. Zij weet mensen aan zich te binden en weet met name de sterke kanten van haar teamleden aan te spreken en te benutten. Ze is bijzonder betrouwbaar en loyaal. Ze kan niet alleen het proces goed managen, maar toont zich ook echt resultaatverantwoordelijk. 


Huib de Vet (opdrachtgever namens drie organisaties maatschappelijke dienstverlening) : 

De omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvonden waren zeker niet optimaal. Doordat drie besturen betrokken waren en drie belanghebbende directeuren meededen in het spel was het speelveld nogal ingewikkeld. Ik kan mij in grote lijnen vinden in de analyse zoals die door Wytzia is opgesteld. Voor het vervolgtraject van de fusie zijn conclusies getrokken mede naar aanleiding van haar bevindingen. 


Dick Jansen (opdrachtgever fusie maatschappelijke dienstverlening) 

Wytzia weet de neuzen dezelfde kant op te krijgen en is altijd binnen de tijd klaar. 


Ruud Grondel (voorzitter Voorschool Amsterdam)

Ik vertelde Wytzia onlangs dat ik vaak vertel dat zij, door haar inbreng vanuit haar toenmalige ervaring in de "harde" sector, het moeizaam lopende project Voorschool, in Amsterdam, in één klap op gang bracht. Dit vooral door haar nuchtere vragen aan de bevlogen bestuurders en amtenaren. De kern daarvan was: wat doet zo'n voorschool per stuk, hoeveel mensen heb je daarvoor nodig en wat moeten die kunnen e.d.
Ik merk dat ze die nuchtere houding nog steeds succesvol inbrengt.
De Voorschool staat inmiddels in het regeeraccoord. Zij vroeg mij deze anecdote hier te vermelden, dat doe ik graag.


Dienke Dekker-Mulder (directeur P&O ministerie VWS)

Wytzia heeft zich laten zien als iemand die goed in staat is om mensen mee te krijgen met en te motiveren tot een gemeenschappelijk perspectief. Zij is zeer goed in verbindingen leggen en gaat uit van de menselijke maat.

© W.E. de Savornin Lohman 2009