Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Links

IM-Register 
Het IM-Register van gekwalificeerde interim managers is een onafhankelijke stichting, die elke twee jaar de kwaliteit van de ingeschreven interim managers toetst aan vastgestelde kwaliteitsnormen.
www.imregister.nl 


NVIM
De Nederlandse Vereniging voor Interim Managers is de beroepsvereniging van interim managers in Nederland, die veel professionaliseringsactiviteiten organiseert, waaronder begeleide intervisie en schaduwmanagement.
www.nvim.net


Interim Netwerk Amsterdam
Interim Netwerk Amsterdam is een initiatief tot samenwerking van zelfstandig gevestigde interim managers en adviseurs, die elkaar en de stad goed kennen.
www.interimnetwerkamsterdam.nl


Colofon
De foto van de meeuw werd gemaakt door fotograaf Ruben de Heer.
Meer fotografie als kunst en fotografie van kunst is te zien op: www.rubendeheer.nl 

Het ontwerp van de website is van Websites & Co.

© W.E. de Savornin Lohman 2009