Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Opdrachtgevers
Overheden:

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Gemeente Amsterdam
  • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Dienst Ruimtelijke Ordening
  • Dienst Bevolkingsregister
  • Gemeentelijk Mobiliteitsbureau
  • Gemeentelijk Havenbedrijf

Stadsdelen Amsterdam
  • Amsterdam West
  • Amsterdam Nieuw West
  • Centrum
  • Zuid-Oost

Gemeente Houten


Gemeentelijke Senioren Raad Maatschappelijke organisaties:

Thuiszorgorganisaties Pantein, Thebe en Vivent (Noord Brabant)

Organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening
ActiZ

GGD Nederland

Primair Huisartsenposten

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie© W.E. de Savornin Lohman 2009