Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Stedelijk groenbeleid
Dienst Ruimtelijke Ordening stuitte op problemen bij het uitvoeren van de politieke opdracht om een stedelijk groenbeleid te ontwikkelen. De opdrachtgever vroeg mij een quick scan te doen naar de oorzaken daarvan. Niet overbrugde tegenstellingen tussen verschillende beleidsterreinen bleken een belangrijke belemmering te zijn. Daarop kreeg ik de vervolgopdracht om met de disciplines ecologie, recreatie, landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening gezamenlijk een beleidsnota te schrijven. Het werd een korte opdracht met als eindresultaat een breed gedragen beleid, waaraan centrale stad en stadsdelen gezamenlijk uitvoering konden geven. 
 
Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009