Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Patiënten en consumentenorganisaties
Een gemeentelijke overheid wilde terugtreden op het gebied van de gezondheidszorg en had daarom belang bij een versterking van de positie van de patiënten- en consumenten-organisaties als gesprekspartner van zorgaanbieders en verzekeraars. Tegen de wens van de gemeente dat de vier gesubsidieerde koepels zouden fuseren ontstond veel weerstand bij de betrokkenen: patiëntenorganisaties, ouderenbonden, organisaties van lichamelijk gehandicapten en ouders van verstandelijk gehandicapten. De gemeente bleef aandringen op het ontwikkelen van een samenwerkingsverband en bood mij aan als projectleider om hen daarbij te ondersteunen.
Ik ben begonnen met een kennismakingsronde langs de vier besturen, waarbij ik hen uitnodigde voor een gezamenlijke werkgroep met de vier directeuren. Binnen die werkgroep is onderling kennisgemaakt, zijn alle weerstanden besproken en is een basis voor vertrouwen gelegd. Respect voor de verschillende achtergronden en culturen en de eigen doelstellingen van de organisaties stonden centraal. Binnen enkele maanden ondertekenden de organisaties een intentieverklaring voor strategische samenwerking en boden zij een gezamenlijk werkplan voor het eerste halfjaar aan de gemeente aan. 

Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009