Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Leiding stedelijk project
Centra voor Jeugd en Gezin
Mij werd gevraagd tijdelijk in te springen ter vervanging van de door ziekte uitgevallen projectleider. De opdracht bestond uit twee hoofdlijnen: leiding geven aan het stedelijk projectteam, dat in onzekerheid verkeerde over de nabije toekomst (afsluiting van projectfase en invulling structurele bezetting); aansturen van stedelijk overleg met beleidsmedewerkers en recent aangestelde uitvoerende managers in de veertien stadsdelen. Bij de afronding van mijn opdracht heb ik geadviseerd met het oog op de komende bestuursperiode een meerjarig stedelijk plan op te stellen voor de verdere ontwikkeling van de centra voor jeugd en gezin.
inrichting fusieproces
 
Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009