Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Inrichting fusieproces
Ik heb de besturen van drie maatschappelijke dienstverleningsorganisaties begeleid in de eerste fase van het bestuurlijk overleg over hun voorgenomen fusie en geadviseerd over de inrichting van het proces, de keuze van het bestuursmodel, de samenstelling van bestuur en directie en de inrichting van de projectorganisatie. 

Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009