Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Fusie en verzelfstandiging maatschappelijke dienstverlening
Onderdelen van de maatschappelijke dienstverlening (ouderenwerk, sociaal raadslieden en maatschappelijk werk) van een gemeente werden door drie verschillende organisaties uitgevoerd. Mijn opdracht was deze onderdelen samen te voegen en over te dragen aan een concurrent van één van die organisaties.
De uitdaging zat in het overwinnen van weerstand bij de uitvoerenden tegen wat als een vijandelijke overname werd ervaren en dit te doen omslaan in een wenkend perspectief. Dat is in een drietal gespreksrondes gerealiseerd. Daarnaast werd een sociaal plan opgesteld, waarvan vanwege de strakke tijdsplanning het proces van vaststelling en uitvoering ongeveer synchroon liepen. In negen maanden is de overdracht van taken, mensen en middelen gerealiseerd. 
 
Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009