Wytzia de Savornin Lohman
regie op samenwerking
Bedrijfsmodel mobiliteitsbureau
Als interim manager van het gemeentelijk mobiliteitsbureau heb ik in samenspraak met de klanten (stadsdelen, diensten en bedrijven) voorstellen ontwikkeld voor wijziging van de te leveren producten, een andere wijze van financiering en aanpassingen van de regelgeving. Met de implementatie van het bedrijfsmodel heb ik een begin gemaakt door aanpassingen in de interne organisatie van het mobiliteitsbureau door te voeren.

Terug naar opdrachten
© W.E. de Savornin Lohman 2009